Love og regler
 

Lovgivning om idræt

I Danmark er Kulturministeriet idrættens ressortministerium, da både elite- og breddeidrætten betragtes som en væsentlig del af kulturlivet. Dansk idræt bygger på den fri foreningsdannelse og er en selvstændig og uafhængig sektor.
Du kan læse mere om lovgivning på Idrætsområdet ved at Klikke her
  
Børneattest
Folketinget har 16. juni 2005 vedtaget "Lov om indhentelse af børneattester i forbindelse med ansættelse af personale m.v."
Med virkning fra 1. juli 2005 skal alle foreninger under DIF, og dermed alle tennisklubber under DTF, og som følge heraf alle tennisklubber under FTU, indhente en § 36 børneattest i kriminalregistret i forbindelse med ansættelse af trænere, instruktører og ledere (lønnet eller ikke lønnet), som har direkte kontakt med børn og unge under 15 år.
En § 36 børneattest indeholder oplysninger om en eller flere af følgende typer af straffelovsovertrædelser:
- Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år
- Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi 
- Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.
DIF har udarbejdet en vejledning, som kan rekvireres i trykt form ved henvendelse til DIF, Post & Print, på tlf. 4326 2060.
For elektronisk printbar version af børneattesten - klik her
 
Skat
Tennisklubben bør vide en del om skatteforhold, når der er ansatte - fx lønnede og ulønnede trænere.
Pjecen ’Skat - skattemæssige forhold for idræts-foreninger’ giver svar på de fleste spørgsmål og skemaet ’Skattefri godtgørelser skema’ er lige til at downloade og bruge.
Find skemaerne på DGI`s hjemmeside ved at Klikke her
 
Foreningsjura
Det er de færreste danskere der ikke er medlem af en forening på den ene eller anden måde. De ”professionelle” – såsom fagforeninger, økonomiske sammenslutninger o.l. – falder uden for denne gennemgang. Gennemgangen omhandler de frivillige foreninger – eksempelvis sportsforeninger – som så mange danskere er medlemmer af.
Foreningsjura er et af de mindst beskrevne juridiske områder, da meget af retstilstanden bygger på almindelig logik og hverdagens konfliktløsning. Opstår uoverskuelige foreningsretlige problemer kan det derfor kun anbefales at søge advokatbistand. Denne gennemgang er ikke ment som en udfyldende gennemgang af de aspekter som kendetegner foreningsretten, men der er der i mod blot tale om et idékatalog over nogle af de mest fremherskende foreningsretlige problemstillinger.
Klik her for at se den juridiske gennemgang.
 
 
Opdateret d. 30.05.2020 
Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram