FTU Træning
 
Her kan du finde informationer omkring FTU`s træningsaktiviteter.
Dette indebærer træningens formål, praktisk info, udtagelseskriteterier, udtagede spillere, trænere, m.m..
 
Formål
- at skabe en kontinuitet, der gør at fynske juniortalenter kan modtage tennistræning på højeste nationale niveau.
- at udvikle fynske juniorspillere til at nå toppen af dansk tennis.
- at skabe engagement og gode tilbud til tennistalenter fra FTU’s klubber uanset klubstørrelse.
- at opretholde et udbytterigt klub- og trænersamarbejde på tværs af FTU’s klubber.
- at have fokus på aldersrelateret træningskoncept (ATK) i træningens indhold.
- at have konkurrencedygtige Team Fyn hold med i flest mulige DH Juniorrækker.
- at give spillerne gode sociale oplevelser med både nye og gamle tennisvenner.
 
Træningssamarbejdet
 

Træningen arrangers af Fyns Tennis Union i samarbejde med Dansk Tennis Forbund, Odense Kommunes Elitesekretariat og FTU klubberne.

 
DTF: Finansiering. Er ansvarlige for udtagelseskriterier og spillerudtagelse til Elitetræningen. Sørger for der opretholdes en klar dialog og feedback mellem DTF og det ansvarlige trænerteam i forhold til de udtagede spilleres udvikling. 
 
FTU: Finansiering. Har det overordende økonomiske ansvar. Sørger for rekruttering af kompetente trænere, fund af baner og ressourcestyring generelt. Står for udtagelse af styregruppen, samt koordination og kommunikation mellem alle involverede parter.
 
Klubberne: Total opbakning i forhold til trænere, spillere, baner, m.m..
Gør det ansvarlige trænerteam opmærksomme på talenter, der lever op til udtagelseskriterierne.
 

Styringsgruppen:
Medlemmer: 
FTU Elite- og talentansvarlig: Michael Grube Andersen
DTF repræsentant: Jens Anker Andersen
Medlemmerne har det overordnede ansvar for udtagelseskriterierne og rammerne for selve træningen. 
Initierer nye træningstiltag og aktiviteter. Evaluerer den overordnede træningsstruktur.
 
Du kan se referater fra styregruppemøderne på vores referatside - direkte til referatside: Klik her
  
Ansvarligt trænerteam:
Medlemmer:
Tennistrænere: Anastasia Yakimova, Lorenzo Panarti og Michael Grube Andersen.
 
Udtagelse til træningsholdene, og sørge for afvikling af udtagelsesdag til FTU U8-U10 Bobler Campsene.
Sørger for god træningsmoral på holdene. Sørger for feedback til den enkelte spiller efter endt træningsforløb. 
Laver udkast til træningens indhold og udtagelseskriterier til godkendelse ved styringsgruppen og FTU. 
 
Odense Kommune: Finansiering
 
 
FTU Træningsstruktur 
                                                                                                                                   
Ovenstående figur viser træningsstrukturen for den fynske elite- og talenttræning.
 
Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram